Ņemot vērā lielo uzņēmēju atsaucību, piesakot uzņēmumus dalībai izstādē “Ražots Liepājā”,  kā arī pieejamo platību izstādes ekspozīciju iekārtošanai, izstādes rīkošanas darba grupa, atsaucoties uz Dalības noteikumu 5.4.punktu, ir izstrādājusi pieteikumu izskatīšanas kārtību.

Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam kā viens no mērķiem (M3-2020) ir noteikts, ka Liepājā ir stabila mazo, vidējo uzņēmumu darbība un modernizētas tradicionālās ražošanas nozares. Atsaucoties uz minēto mērķi, izstādē “Ražots Liepājā” kā prioritārie uzņēmumi tiek noteikti Liepājā un Liepājas apkārtnē esošie ražotāji. Vietu rezervēšana izstādes ekspozīciju izvietošanai notiek šādā prioritārajā secībā:

1.       Ražotāji

2.       Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumi

3.       Izglītības iestādes

4.       Amatnieki un mājražotāji

5.       Pakalpojumu sniedzēji

6.       Tirdzniecības uzņēmumi

7.       Citi

 

Pieteikumi dalībai izstādē tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā pēc pieteikumu saņemšanas laika, ievērojot noteikto prioritāro secību pēc uzņēmumu darbības veidiem.

Katrs uzņēmums, kura pieteikums saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, saņem apstiprinājumu uz norādītās uzņēmuma kontaktpersonas e-pasta adresi, par pieteikuma saņemšanu un nepieciešamās platības izstādes ekspozīcijas izvietošanai rezervāciju.